cũng đành thôi

Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mặt
Ở Ngay trước mặt cũng có lúc xa xôi
Tình trong như đã, tình cũng dễ chia phôi
Tình thắm, tình tan…cũng đành thôi chấp nhận!

Khi trái tim không còn chung nhịp đập
Chẳng điểm dừng, chẳng còn muốn chia phôi
Chẳng nhún nhường, chẳng thắng nổi chữ tôi
Tình đẹp, tình say, cũng thôi đành dĩ vãng!

Bùi MinhTrang

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.