Thinh Không

Mệt mỏi rã rời những tháng cuối năm
Trăn trở, lo toan nỗi lo ngày sắp tết
Làm việc, dọn nhà, tính toan đến mệt
Suy nghĩ, dự phòng…giấc ngủ chẳng hề an

Nghĩ về mẹ cha, khi nào thôi trăn trở?
Con lớn dần lên, mẹ cha thêm già cả
Vò võ nuôi con suốt nửa đời vất vả
Nửa đời già cả, báo hiếu được bao giờ?

Nghĩ về tương lai, tính toan, cân nhắc
Làm sao xây một cái nền thật chắc
Sự nghiệp tiến lên theo kế hoạch, lộ trình
Tính cho mình, cho người mình trân trọng
Suy nghĩ nhiều nên nhiều nỗi cô liêu…

Dù con chim vốn chẳng sợ cành cong
Nhưng bộn bề sao mà không khắc khoải
Tâm có lớn nhưng tâm đời hoang hoải
Sải cánh, rã rời, biến mất giữa thinh không…
#Bùi_Minh_Trang 
18h50p ngày 7/1/2019

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Email address is required.